Verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ticketverkoop via deze online website georganiseerd door Uitloket Oostende voor TarTarT vzw. UiTloket biedt tickets te koop aan in opdracht van organisatoren van evenementen. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de opstelling, het verloop, de kwaliteit van de voorstelling, wijzigingen van plaats, datum of prijs, beschikbaarheid, noch voor annulatie van een evenement. 

De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop via deze website doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt.

Namaak of een kopie van de tickets onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden.

Lees ook onze bepalingen i.v.m. Privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden.

 

1. Plaatsen van een bestelling

De tickets worden geboekt van het ogenblik van het aanvaarden van uw betaling. Na betaling ontvang je een bevestigingsmail met een overzicht van je bestelling en een betalingsbevestiging. Je e-ticket(s) vind je terug in je account op de website. Je hoeft vooraf niet langs te komen aan de balie van Toerisme of UiTloket om je ticket op te halen! Het beheer van de Mollie betaalaccount ligt bij de Stad Oostende.

Gelieve uw spam of ongewenste mails na te kijken, wanneer u de bevestigingsmail niet ontvangt binnen de dag van uw boeking. Indien u deze niet kan vinden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen. Mogelijk is er iets verkeerd gelopen tijdens uw boeking.

Elektronische tickets dient u zelf af te drukken, de tickets worden verzonden als bijlage (PDF) in uw bevestigingsmail.


2. Betaling

Bij betaling met bankkaart, kredietkaart of via de homebankingmogelijkheden van Mollie, is er sprake van onmiddellijke betaling. Na betaling ontvang je een bevestigingsmail met een overzicht van je bestelling en een betalingsbevestiging. Je e-ticket(s) vind je terug in je account op de website. 

Mollie is de betaalinstelling die alle online-verrichtingen controleert en al dan niet bevestigt.

 

3. Levering

  • Na uw aanvaarde betaling, krijgt u een bevestigingsmail. De e-tickets zijn beschikbaar onder 'mijn agenda' bij uw persoonlijke account.
  • Per aangekocht ticket zit een afzonderlijke PDF die u thuis dient af te drukken en mee te brengen naar de toegangscontrole waar de voorstelling plaats zal vinden.
  • Een e-ticket bevat een QR-code en kan slechts 1 keer gescand worden. Deze is uniek per ticket. Een kopie maken heeft bijgevolg geen zin. Van zodra fraude geconstateerd wordt, zal dit juridisch vervolgd worden.
  • Voor e-tickets worden geen extra kosten aangerekend.
  • Om uw e-tickets af te kunnen drukken moet u beschikken over een PDF-reader. Deze software kan u gratis op het internet vinden.
  • Bij het afdrukken van e-tickets zorgt u voor een duidelijke afdruk (op wit papier). Bij een slechte afdruk kan mogelijks uw QR-code niet ingelezen worden door de scanner.
  • Het is niet mogelijk om e-tickets te laten scannen via een smartphone. 

4. Terugbetaling

Tickets worden niet terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies, schade of diefstal.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst, c.q. de reservering van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

 5. Ruil

Tickets kunnen niet geruild worden.

6. Wijzigingen

Indien de organisator/producent de inhoud of de datum van het evenement wijzigt of het evenement annuleert, dan is het de organisator/producent die beslist of en tegen welke voorwaarden tickets en eventuele bijkomende kosten kunnen worden terugbetaald of omgeruild. Afhankelijk van de overeenkomst tussen vzw TarTart en de organisator/producent zal de terugbetaling of omruiling al dan niet gebeuren via vzw TarTart.

De klant wordt tijdig op de hoogte gesteld door ofwel de organisator, of door vzw TarTart van de te volgen procedure.

7. Overzicht kosten

Reservatiekosten

Het al dan niet aanrekenen van onze reservatiekosten hangt af van organisator tot organisator. Alle prijzen zijn vermeld inclusief de handelingskost. 

Verzendkosten

Op e-tickets worden geen kosten aangerekend voor verzending.

Handlingkosten

De handelingkost, zijnde 1€ per ticket, is inbegrepen in de prijs.

Tickets verloren

E-tickets kunnen gratis opnieuw opgevraagd worden via ‘uw account’ op de website. Daar kunt u een overzicht vinden van uw bestellingen en de e-tickets zelf opnieuw afdrukken. Opgelet, de e-tickets zijn slechts 1 keer bruikbaar, zelfs bij meerdere afdrukken. Fraude zal juridisch vervolgd worden.

 

8. Opvolgen bestelling

Voor informatie over uw bestelling kan u steeds terecht bij het UiTloket Oostende of vzw TarTart. De contactgegevens van het UiTloket & vzw TarTart kan u op het einde van deze voorwaarden vinden.

 

9. Klachten

Bij eventuele klachten verzoeken wij u die aangetekend te versturen naar vzw TarTart (contactgegevens onderaan). Formuleer klaar en duidelijk uw klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens door zoals klantnummer, bevestigingsmail.

 

10. Algemeen

De verhoudingen tussen de opdrachtgever en vzw TarTart zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail en fax als bewijsmiddel.

De niet-uitoefening door vzw TarTart van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst.

Vzw TarTart heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De datum waarop deze gewijzigde voorwaarden van kracht worden staat steeds vermeld in de titel.

 

11. Contactgegevens

vzw TarTart
Hendrik Serruyslaan 18A
8400 Oostende
059/26 69 80
info@zomerino.be 

UiTloket Oostende
Hendrik Serruyslaan 18A
8400 Oostende
059/33.90.00
uit@oostende.be

Openingstijden:
In juli en augustus dagelijks open van 10u tot 18u