Privacyverklaring

Algemeen (dd. 24/06/2020)

TarTarT vzw, De Grote Post, Mu.ZEE, kleinVerhaal en KAAP, organisatoren van Zomer in O., verwerken persoons- en bedrijfsgegevens. In deze privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we deze persoons- en bedrijfsgegevens verwerken. De organisatoren verzamelen enkel persoons- en bedrijfsgegevens die u zelf aan ons meedeelt, via contacten onderling of in het kader van een overeenkomst. In sommige gevallen, zoals bij de ticketkopers ontvangen wij de persoonsgegevens van het UiTloket, dat instaat voor de organisatie van de ticketverkoop voor Zomer in O., en van Peppered, die instaan voor het online verloop van de ticketaankoop. 

TarTarT vzw is de databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die TarTarT vzw over u verzamelt en ontvangt als u onze diensten gebruikt.

Contact

De organisatie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoons- en bedrijfsgegevens. Bij vragen over deze privacyverklaring kan u de organisatie contacteren.

Zomer in O. 
Hendrik Serruyslaan 18A
8400 Oostende
Mailadres: info@zomerino.be 


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

De persoonsgegevens van klanten en contacten worden verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden. Onderstaande doeleinden zijn voor elk contact van toepassing:

 • Onderzoek: de persoonsgegevens worden intern bewaard en verwerkt voor analyse en onderzoek.
 • Marketingdoeleinden: wij kunnen contact met u opnemen via e-mail (inclusief nieuwsbrief) om u op de hoogte te houden van informatie of aanbiedingen van onze geplande evenementen, producten of diensten.
  We kunnen u ook informatie of aanbiedingen (via onze kanalen) van andere organisaties of bedrijven sturen, maar we geven persoons- en bedrijfsgegevens niet door aan deze organisaties of bedrijven. We houden u ook op de hoogte van de richtlijnen die van toepassing zijn op een locatie in het kader van de huidige coronacrisis.
 • Om onze diensten te monitoren en te verbeteren: bij gebruik van onze diensten maken we een analyse van hoe de huidige bezoekers onze diensten gebruiken om betere beslissingen te kunnen nemen inzake onze diensten, aanbiedingen en inhoud.
 • Informatie over het gebruik van onze website en onze mails: indien u een bezoek brengt aan onze website dan kunnen wij informatie bewaren over de browser die u gebruikt en het IP-adres (aan de hand van dit nummer wordt uw computer gelokaliseerd). Zo kunnen we zien van welke site u komt, waar u onze site al dan niet voor gebruikt, hoelang u bepaalde pagina’s hebt bekeken of waarheen u gaat als u onze site verlaat. Bij het toesturen van informatiemails kunnen wij informatie verzamelen over het bekijken van de mail, zoals hoe vaak u de mail hebt geopend of hoe vaak u op vermelde links hebt geklikt.
 • Informatie over uw voorkeuren: indien u voorstellingen heeft bezocht tijdens Zomer in O.  dan verzamelen wij informatie over uw bezoek. Dit kunnen wij bewaren om u specifiekere informatie te bezorgen over uw interesses of soortgelijke voorstellingen.
 • Contact tracing: gezien de huidige omstandigheden rond de coronacrisis worden je gegevens verzameld. 

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer/gsmnummer, emailadres.
Persoonlijke bijzonderheden: geslacht van de contactpersonen, geboortedatum. 


Artiesten

Buiten de algemene doeleinden is voor de deelnemende artiesten, aanwezig tijdens Zomer in O.,  volgend doeleind voor elk contact in sommige gevallen ook van toepassing:

 • In geval van nood: wij bewaren gegevens van uw contactpersoon voor het geval zich iets voordoet.
 • Uitbetaling van de prestaties en naleven van de contractuele afspraken.  
 • Contact tracing: gezien de huidige omstandigheden rond de coronacrisis worden je gegevens verzameld. 

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Persoongegevens contactpersoon (niet in alle gevallen): naam, voornaam, telefoonnummer, gsmnummer. 
Financiële identificatiegegevens (niet in alle gevallen): bankrekeningnummers en BICcode. 
Voedingsgegevens: al dan niet vegetarisch, allergieën, intoleranties. 


Vrijwilliger

Buiten de algemene doeleinden zijn voor de vrijwilliger onderstaande doeleinden voor elk contact ook van toepassing:

 • Communicatie met de vrijwilliger: de persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de vrijwilliger op de hoogte te houden van diens werkschema, het programma van het festival, programmawijzigingen of annulatie.  
 • Verzekering van de vrijwilliger:  de persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de vrijwilliger te verzekeren gedurende de werkperiode.
 • In geval van nood: wij bewaren gegevens van uw contactpersoon voor het geval zich iets voordoet.
 • Leveren van voordelen aan de vrijwilliger: de persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de voordelen te ontvangen.
 • Contact tracing: gezien de huidige omstandigheden rond de coronacrisis worden je gegevens verzameld. 

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke bijzonderheden: geboortedatum, geboorteplaats en (in sommige gevallen) de nummerplaat.
 • Rijksregisternummer.
 • Persoongegevens contactpersoon: naam, voornaam, telefoonnummer, gsmnummer.
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers en BICcode.
 • Voedingsgegevens: al dan niet vegetarisch, allergieën, intoleranties.


Verstrekking aan derden

Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partners, bijvoorbeeld om te voldoen aan wetgeving of op verzoek van een overheidsinstelling om onze rechten te beschermen of af te dwingen of om fraude of andere misdrijven op te sporen en te voorkomen.
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens beschermd worden door met derden een schriftelijke overeenkomst op te stellen. Met betrekking op de huidige coronacrisis kunnen we je persoonsgegevens doorgeven aan de nodige instanties voor het contact tracing op hun vraag. Hiervoor is geen schriftelijke overeenkomst opgesteld met derden. 

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden op een veilige manier bewaard. Daarvoor maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld. We raden u aan om voorzichtig te zijn bij het gebruik van internet. Dit betekent dat u wachtwoorden, bijvoorbeeld voor de aankoop van uw tickets, niet mag delen.
De organisatie bewaart persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Zo kan u kiezen om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen: bij ontvangst van één van onze nieuwsbrieven kan u de instructies (onderaan de pagina) volgen om zich uit te schrijven. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoons- of bedrijfsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van de verwerkers. 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage en kopie
 • Recht op aanpassing
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op intrekken toestemming
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht op bezwaar
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons. 


Wijziging privacy statement

De organisatie kan zijn privacy statement wijzigen. Als er wijzigingen zijn aan deze privacy statement dan brengen wij u hiervan op de hoogte, zoals de wet dit vereist. Er zal een geüpdate versie opgenomen worden op onze website. De geüpdate versie zal een andere datum hebben dan deze versie. 

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord gaat, kan je via de knop ‘Instellingen aanpassen’ jouw voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt jouw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kan je inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen